Esa toimii myös henkisen kasvun
ja jaksamisen kouluttajana


Esa hellsten on monipuolinen taiteilija. Esa säveltää, sanoittaa ja sovittaa ja esittää musiikkia.
Esan sävellyksiä jotka ovat luontoaiheisia on mennyt 25 maahan. Sävellys Kuoreveden Lassi
ja Janne saavutti kultaa. Esalla on yhteistyökumppaneita, musiikin ammattilaisia niin soittajia
säveltäjiä kuin laulukolleegoita, esim edesmennyt Esko Rahkonen Eskolle esa sanoitti ja sovitti
runsaasti biisejä. Eija Sinikan ja Pasi Kauniston kanssa yhteislevytyksiä. Keväällä 2014 tulee
taas uutuutta missä samalla levyllä esiintyvät laulutaiteilija/näyttelijä Irina Björklund ja
Esa Hellsten 


Assistentti Jean Von Harden
 Esa on rakentanut kaikkiaan kolme äänitys-studiota, ei ihme että häntä kutsutaan ääniguruksi, hän ei
 anna periksi saundeissa niiden pitää olla priimaa, sen kyllä huomaa kun kuuntelee hänen äänitteitään
 niissä on tunnetta ja tulkintaa. Esa on tehnyt sanoituksia ja sävellyksiä tasaisesti joka vuosi, niissä
 on otettu huomioon kanssaihmiset, luonto ja kulttuuri yleensä, joka painottuu tietysti oman paikkakunnan
 eduksi, kotiseuturakkaus on tärkeä asia se tukee omaa asuinkuntaa ja kanssaihmisiä.Luontolauista
 Kuoreveden Lassi ja Janne on saavuttanut kultaa, joskaan hän pidä sitä sellaisena saavutuksena että
 se olisi jotain, vaan saavutuksena voi pitää sitä että kuulijat nauttivat lauluista ja saavat tukea omaan
 elämäänsä. Yhteistyö toisten artistien kanssa on mutkatonta ja avointa, aina puhalletaan samaan
 hiileen ja tuloksia syntyy. Silloin kun artisti siirtyy tanssilavoilta ja ravintoloista konsertteihin hän on ymmärtänyt musiikin tarkoitusta palveluammattina jo aika paljon, toisilta se vaatii aikaa rutkasti ja toiset tyytyvät osaansa pysyen lähtökohdissa missä musiikillinen kehitys on pysähtynyt junnaamaan samaa kolmisointukiertoa ja sanoituksissa ei ole mitään syvällisempää kerrottavaa.
 Älä sano koskaan että sinulla on kiire, se tarkoittaa
  että et pysty hallitsemaan ajankäyttöäsi, ja tarvitset
  kiireesti ulkoluolista apua,annat itsestäsi avuttoman
  kuvan. Keinotekoisesta kiireestä puhuvat yleensä
  verkostomarkkinointi ihmiset he toitottavat että   pyramiidi
  on kannattavaa, se on valheellista ja harhaan johtavaa.
  
  Miksi eurooppa voi taloudellisesti niin huonosti?
  syynä voidaan pitää sitä että kaikki haluaa
  kaikkea liikaa, eikä ole niin viisasta talousmiestä
  tai naista joka voisi tuoda ratkaisun ongelmiin.
  Myös lisääntyvä työttömyys heikentää kaikkien
  sektoreiden menestymistä. Nyt pitäisi unohtaa
  kaikki politikointi ja elvyttää kaikkia sektoreita
  innovatiiviseen toimintaan ja tuotekehitykseen,
  sekä tukea pienyrittäjiä koska aina iso yritys
  on jossain vaiheessa heikko ja silloin syntyy
  aina paljon työttömiä.


  Menestyminen elämässä ei tarkoita ainoastaan
  taloudellista hyvää, vaan onnelliseen menestykseen
  tarvitaan vahvaa itsetuntoa ja omaan sisäiseen
  voimaan uskomista, toteuttaen niitä lahjoja jotka
  on syntymälahjana saatu. Jos olet sitä mitä
  olet, pystyt aina karttamaan narsistiset henkilöt
  jotka eivät voi kasvaa yhteisössä esimerkillisiksi,
  eikä yhteistyökykyiseksi koska he elävät vain
 omaa itsekästä sisäistä elämäänsä niin ihmis-
suhteissa kuin taloudessakin. Toinen ihminen on
narsistille vain väline jota hän käyttää häikäilemättä
hyväkseen saavuttaakseen omat tavoitteensa. Yksi
tunnusmerkki narsismista pitää aina paikkansa, hän
tarjoutuu vuolaasti antamaan apuansa sellaisille
ihmisille jotka ei sitä tarvitse mutta antaa ymmärtää
että hän voisi auttaisi mutta se on pluffia. Narsisti
ei tee yhteistyötä sellaisten ihmisten kanssa joista
hän ei pääsisi hyötymään! Narsistin tyyli on sellainen
että hän siirtyy pikaisesti ihmis-suhteista toiseen eli
toimii samoin kuin lypsykone, ihmisarvoa hän ei tunne
eikä hänellä ole tunteita eikä etiikkaa.
  Suvaitsevaisuus on sellainen asia jota on tuotu esille
  usein niiden henkilöiden toimesta joilla on oma lehmä
  ojassa, eli poliittinen tai taloudellinen tavoite esim.
  saada äänestäjät puolelleen silläkin uhalla että on
  valmis kumoamaan vaikka koko luomistyön. Yleensä
  kun seuraa heitä jotka asiaa pöngittävät kaatuvat
  pian itse suvaitsemattomuuteen. Suvaitsevaisuus ei
  tarkoita että moraalinen asia olisi hallinnassa, sitä-
  paitsi mikä kuuluu suvaitsevaisuuden piiriin puuttuu
  siitä selkeä määritelmä miten sitä sovelletaan että
  se olisi sitä mitä sillä oikeasi tarkoitetaan.
  Suvaitsevuutta voidaan kuvata irtokiekoksi, mikä
  ei ole millään lailla kenenkään hallinnassa.
Laulut ovat viestintäväline, joten kannattaa aina
ajatella millaisia tekstejä työntää eetteriin. Jos
sanoitukset ovat sisällöltään tyhjiä, niistä ei saa
kukaan mitään irti. Musiikki on parhain apuväline
jolla voidaan edesauttaa kaikkien hyvien asioiden
viemistä ihmisten elämään, sanoitukset on aina
avainasemassa, ne kertoo myös tekijästään sen
millainen ihminen hän on.
Pasi Kaunisto pitää edelleen hallussaan
Suomen suosituimman miesartistin salkkua,
Kaikki johtuu hänen mukautuvasta tyylistä,
siltikään menettämättä melodisen musiikin
avainasioita. Hienoa Pasi!!!!!!!!
Hanna Saarela on avioitunut muutama vuosi sitten
Urkutaiteilija Samuli Saarelan kanssa.
Teimme Esalle kolme kysymystä musiikin tekemisestä.
1. olet kuulemma lopettanut kaiken rallien, kuten tangojen
    ja yleensä musiikin missä ei ole kuin viihteellinen sanoma,
    miksi? Esa, tein niitä asioita niin kauan että ne ei enään
    jaksa kiinnostaa, suppean sanoman ja sanoitusten osalta,
    aina sama komppi muokattu erilaisiin formuihin mikä antaa
    köyhän lopputuloksen.

2. Musiikkiasi on mennyt aika paljon eri maihin, mikä niissä
    on erilaista mikä puree laajempaan kuulijakuntaan.
    Esa, Uskoakseni niitä kuunnellaan siksi koska melodiat
    ovat rikkaita, sointuja on käytetty runsaasti, sekä muita
    ihmisiä ja luontoa on huomioitu eri näkökulmista, mitä
    pelkkä populaarinen viihde ei tarjoa tänäpäivänä.

3. Mitä teet tänään juuri nyt? Esa Meillä on menossa projekti
    missä yhteistyönä teemme   albumia,
    lisäkseni mukana on näyttelijä/taiteilija Irina Björklund. 
    Albumiin laitetaan aivan uutta
    tuotantoa mikä on keskittynyt kanssaihmisiin/luontoon sekä
    paikkakuntiin Suomessa, tällaista koostetta ei ole kukaan
    aiemmin tehnyt. Panostamme paljon tulkintoihin joissa 
    nyanssit kuuluvat ja artigulointi on selkeää.
Esa on painottanut että taitelijan pitää olla oikeilla
asioilla mukana viestittämässä positiivista elämää,
pelkkä hömpänpömppä ei kuulu hyvään arvomaailmaan.
Hyvinvointi. Ihmisten todellinen hyvinvointi on
tällä hetkellä kokonaan yksityisten sektorien
hallussa, kun valtakunnalliset toimijat tekevät
aivan järjettömiä päätöksiä ja riitelevät julkisesti
terveyspalveluiden asioista.Olen aina sanonut
että poliittisin päätöksin ei saada koskaan
terveyspalveluita niin että ne olisi koko kansan
saavutettavissa.Viimeinen lapsilisiin kohdistunut
leikkaus kertoo sen että etiikka pettää pahasti,
otetaan sieltä pois mikä on ensiarvoisen tärkeää.
Mitä päättäjät oikein kuvittelevat yhtälöstä missä
tällä hetkellä valtiojohtoiset yrityksetkin tekee
työttömiä minkä kerkeävät ja samalla nostetaan
veroja ei se oikein toimi jos työllisyyttä ei hoideta
asiaan kuuluvalla tavalla, kaikki vastuu taloudesta
siirtyy aina vaan piemnemmälle ryhmälle, jotka
palavat loppuun tolkuttomasta verotuksesta.Mitä
sitten tehdään kun näitä ihmisiä ei ole enään
kantamassa vastuuta herää kysymys mistäs
sitten otetaan niitä usein tarpeettomia edustuskuluja
jne.....
Eija Sinikka, Pasi Kaunisto ja Esa Hellstén
tunnetaan siitä että heidän tulkinnat ovat
lämpöisiä, niistä huokuu sisäinen kauneus
ja elämänmyönteisyys!!!

Uutisointi: Jean Von Harden
Laulut täytyy lähteä sydämestä niin että ne 
kuulemisen lisäksi myös tuntuu ytimissä!!
Kannataa ajatella että tuottaako vain viihdettä
vai haluaako oikeasti rohkaista ja tuoda hyviä
asioita musiikin avulla ihmisten jokapäiväiseen
elämään. Itse pidän musiikissa tekstiä asiana
jonka pitäisi tukea elämää!
Jos elämässä etsii pelkästään taloudellista menestystä,
jää ihminen usein yksin koska raha on vain väline jolla
hoidetaan jokapäiväisiä asioita. Oma vahva identiteetti
ei yleensä suostu manipuloitavaksi ja se on se voimavara
millä mennään pidemmälle kuin euroilla. En tarkoita että
euroja ei tarvitsisi mutta tärkeysjärjestys pitää olla oikea,
jos ihminen tekee oikeita asioita hänen ei tarvitse keskittyä
talouteen koska se tulee sitä myöten mukana kun on tarve
jos elämän tavoitteet ovat realistiset.
Esa on maininnut että kaikkein kauneimmat ihmiset
ovat saavuttamattomissa koska he eivät suostu
suuressa viisaudessaan minkäänlaiseen vartalonsa
esittelyyn julkisesti, kunnioitan heitä kaikkia jotka
osaavat arvostaa omaa kehoaan,eivätkä suostu riepolteltavaksi 
Kuvassa Säveltaiteilija Jorma Simola. Jorma ja Esa on tehnyt yhteistyötä
n, 10 vuotta. Jormalla on kyky ja taito melodisen musiikin säveltämiseen.
Esa on maininnut usein radiohaastatteluissa Jorman sävellysten istuvuutta
hänen teksteihin, se on ensiarvoisen tärkeä asia.Tekstin ja sävellyksen
pitää aina tukea toisiaan, silloin siinä on sitä jytkyä mihin kuulia voi yhtyä
täysisydämisesti. 

Uutisointi assistentti Jean Von Harden
Musiikin lehtori Hanna Saarela
Laulut korostavat artistin omaa arvomaailmaa 
Sävellykset ja sanoitukset ja esitys Esa Hellsten
Varoitus!!!!!!!!!!!!
Kuvassa oikealla "JULLE" Juha Julkunen. Juha pokkasi
SM arvokisoissa kaksi mitalia, Kultaa 10km ampumahiidossa
sekä joukkuekisassa Hopeaa. 2012 kävin mittaamassa Juhan
palkintokaapin mitat ne oli huikeat n, 9 metriä ja sen jälkeen
on tullut muutama metri lisää. Olen tosi hyvilläni Juhan saavutuksista
kuuluuhan Juha Suomen parhaimmistoon. Teen Juhan kanssa
yhteistyötä luontaisen ravintotasapainon tiimoilla ja ne toimii
Juhalla tasan 100%  Onnittelut mestarille!

Luontaisalan mentori,  Säv/sanoittaja/sovittaja/ laulutaiteilija 
Esa Hellstén
Esan Kirkkokonsertti 2012
Juha Julkunen sai 4 kultamitalia samoissa kisoissa, voittamalla tukkilaisurheilukilpailun SM kaikki lajit. Koskenlasku, sauvonta, maraton ja joukkuesoutu. Esa iloitsee suuresti Juhan menestyksestä, onhan Esa tehnyt ravinto-ohjelman Juhalle SM kisoihin sekä MM kisoihin. Juha voitti myös Umpihankihiihdon maailmanmestaruuden 2017 se oli kolmas perättäinen maailmanmestaruus. Juha käyttää Finn-Col:in ravintolisiä.
Esa&Merja Hellsten
Alla olevasta linkistä voit kuunnella säveltämäni laulun Suomineidolle.
Esan alueellinen kulttuuritoiminta
Esa on antanut vahvan singnaalin Imatran keskustaajaman turvalliseen liikkumiseen.Vuonna 2000 Esan konsertin tuotto luovutettiin lyhentämättömänä Imatran keskustaajaman valvontakameroiden hankintaan. Esa mainitsi että aina pitää tehdä sen kaupungin parasta missä asuu,muita kuitenkaan unohtamatta. Täytyy olla ihmisten arjessa mukana koko elämän alueella.Esa teki muistolaulun myös Imatralla traagisesti menehtyneiden toimittajien muistoksi,teos on kuultavissa myös youtubessa.

Uutiset jean Von Harden